7/3/11

Cidade da Cultura: sete visións

Cidade da Cultura por Soledad Felloza
Autora: Soledad Felloza

Cidade da Cultura, por José Manuel Ortigueira Bobillo
Autor: José Manuel Ortigueira


Barco da Cidade da Cultura (Santiago de Compostela)
Autor: José Manuel Ortigueira


Cuncha da Cidade da Cultura (Santiago de Compostela)
Autor: José Manuel Ortigueira


Cidade da Cultura, por Ramón Neira
Autor: Ramón Neira


Cidade da Cultura, por Ramón Neira
Autor: Ramón Neira


Cidade da Cultura, por Ramón Neira
Autor: Ramón Neira

Emilio Valadé
Autor: Emilio Valadé


Emilio Valadé
Autor: Emilio Valadé


Emilio Valadé
Autor: Emilio Valadé


Cidade da Cultura, por Pilar Medal
Autora: Pilar Medal


Cidade da Cultura, por Pilar Medal
Autora: Pilar Medal


Cidade da Cultura, por Pilar Medal
Autora: Pilar Medal


Pedro Antonio Fernández
Autor: Pedro Antonio Fernández


Pedro Antonio Fernández
Autor: Pedro Antonio Fernández


Pedro Antonio Fernández
Autor: Pedro Antonio Fernández


Noemí Iglesias Rodríguez
Autora: Noemí Iglesias Rodríguez


Noemí Iglesias Rodríguez
Autora: Noemí Iglesias Rodríguez


Noemí Iglesias Rodríguez
Autora: Noemí Iglesias Rodríguez

Cidade da Cultura
Autor: Julio Mirás Amor

Cidade da Cultura
Autor: Julio Mirás Amor

2 comentarios: